CENTRUM MEDYCZNE

ENDOSKOPIA PRZEWODU POKARMOWEGO

Wykonujemy pełny zakres endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Badania endoskopowe wykonujemy na zasadach komercyjnych (odpłatnie) oraz bezpłatnie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia ( kolonoskopia, kolonoskopia z biopsją i kolonoskopia z polipektomią).

Wykonujemy również bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach ogólnopolskiego Programu Przesiewowego dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego


HARMONOGRAM KOLONOSKOPII W RAMACH NFZ ( konieczne skierowanie od lekarza POZ lub lekarza specjalisty)


Personel pracowni endoskopowej:

LEKARZE:

lek. Jacek Stanula -specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej

Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w zakresie panendoskopii i kolonoskopii

Certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i endoskopii operacyjnej przewodu pokarmowego


lek. Robert Dziekan -specjalista chirurgii ogólnej 

Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w zakresie panendoskopii, kolonoskopii I ECPW 


lek. Jacek Karaś -specjalista chirurgii ogólnej 

Certyfikat Umiejętności Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego w zakresie panendoskopii, kolonoskopii I ECPW 


lek. Damian Kołodziej –specjalista chirurgii ogólnej 

Certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwa Chirurgów Polskich uprawniający do samodzielnego wykonywania procedur endoskopowych w zakresie endoskopii diagnostycznej i endoskopii operacyjnej przewodu pokarmowego 


lek. Agnieszka Nowak –specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog 


PIELĘGNIARKI: 

piel. dypl. Magdalena Mleczko – Certyfikowana Pielęgniarka Endoskopowa 

piel. dypl. Katarzyna Wieloch-Cholewa – Certyfikowana Pielęgniarka Endoskopowa 


Gastroskopia 

Kolonoskopia 

Rektoskopia 

Anoskopia


ZNIECZULENIE DO BADAŃ 

Badanie gastroskopowe wykonywane są po miejscowym znieczuleniu tylnej ściany gardła. Takie postępowanie jest w zupełności wystarczające do przeprowadzenia badania. Na życzenie pacjenta gastroskopię wykonujemy w sedacji, czyli po dożylnym podaniu leków uspokajających           i p/bólowych, które w sposób znaczący poprawiają komfort badania. 

Badania kolonoskopowe wykonujemy rutynowo w SEDACJI, czyli po dożylnym podaniu silnie działających środków przeciwbólowych i nasenno-uspokajających. Zastosowanie SEDACJI pozwala na znaczące zmniejszenie bólu i innych nieprzyjemnych doznań związanych z wykonywanym badaniem. Pacjent w trakcie badania zachowuje świadomość i możliwość współpracy z lekarzem badającym. Po badaniu pacjent przebywa pod obserwacją w sali wybudzeniowej. 

Rektoskopia i anoskopia to badania niebolesne i nie wymagające znieczulenia. 

Jeśli badanie było wykonywane w SEDACJI to nie wolno w tym dniu prowadzić samochodu i obsługiwać urządzeń mechanicznych. Zalecamy, aby do badań ze znieczuleniem pacjent przybył z osobą towarzyszącą, która odwiezie pacjenta do domu. 


WYPOSAŻENIE PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ 

Badania endoskopowe wykonujemy wysokiej klasy sprzętem endoskopowym firmy Olympus. Zastosowanie wideoendoskopii pozwala nam uzyskiwać obrazy przewodu pokarmowego o doskonałej ostrości z możliwością ich powiększania bez utraty rozdzielczości. Poprawia to w znacznym stopniu możliwości prowadzonej diagnostyki endoskopowej. Połączenie procesora wizyjnego z systemem komputerowej archiwizacji przebiegu badania EndoBase III pozwala na wykonywanie pełnej dokumentacji zdjęciowej i filmowej przeprowadzanych badań i zabiegów. Zachowane obrazy mogą być przechowywane w komputerze oraz wydane pacjentowi wraz z opisem badania. 

Zabiegi usuwania polipów wykonujemy z użyciem wysokiej klasy elektrokoagulacji firmy ERBE dedykowanej do zabiegów endoskopowych 

Do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich stosujemy wyłącznie automatyczne myjnie endoskopowe z elektronicznie sterowanym i kontrolowanym systemem sprawdzania szczelności endoskopów oraz mycia i dezynfekcji. Technologia ta zapewnia pełne bezpieczeństwo i chroni naszych pacjentów przed przeniesieniem chorób zakaźnych. Dlatego od naszych pacjentów nie wymagamy żadnych badań wirusologicznych. 

Każdorazowo proces mycia i dezynfekcji endoskopu jest dokumentowany i potwierdzony wydrukiem raportu końcowego stanowiącego dowód prawidłowości procesu dezynfekcji aparatu. 

Wszystkie narzędzia endoskopowe wielorazowego użytku są myte, czyszczone w myjni ultradźwiękowej, wstępnie dezynfekowane, pakowane w hermetyczne pakiety i poddawane procesowi sterylizacji. Każdorazowy proces sterylizacji jest potwierdzony wydrukiem raportu końcowego stanowiącego dowód dotrzymania wszystkich wymaganych parametrów procesu sterylizacji (czasu, temperatury i ciśnienia). 

Rektoskopię i anoskopię wykonujemy za pomocą tubusów jednorazowego użytku