CENTRUM MEDYCZNE

PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA - MGR TERESA SZTYLER

Specjalistka w pielęgniarstwie chirurgicznym, 

Certyfikowana pielęgniarka stomijna


Zakres świadczeń:

• pielęgnacja stomii jelitowych i urostomii

• prawidłowy dobór sprzętu stomijnego

• pielęgnacja stomii powikłanych

• edukacja pacjentów ze stomią i ich rodzin

• działalność psychoedukacyjna

• iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne

• usuwanie szwów

• opatrunki

• pielęgnacja odleżyn

• wlewy dorektalne, wlewy do przetok